Viceværtjobs.dk

Find ledige jobs som vicevært.

Ejendomsfunktionær/portner til landets fire ældste kollegier

Vicevært i København

Der søges en ejendomsfunktionær - i daglig tale portner - til de fire gamle universitetskollegier;
Regensen, Borchs Kollegium, Elers’ Kollegium og Valkendorfs Kollegium i København. Kollegierne er
landets fire ældste, og er spækkede med utallige traditioner og et stærkt fællesskab. Til stillingen er
der knyttet en embedsbolig beliggende på Regensen, Store Kannikestræde 2.

Arbejdsopgaver:
● Administration i forbindelse med ejendomsdrift, herunder varetagelse den daglige kontakt
med vores administrationsselskab UBSBolig (www.ubsbolig.dk)
● Tilsyn med og vedligeholdelse af bygninger, tekniske installationer og udearealer
● Udførelse af småreparationer med respekt for de fredede bygningers historie
● Rekvirering af og tilsyn med håndværkere til reparationsarbejde
● Den daglige ledelse af kollegiernes tre portner-assistenter, i forbindelse med bl.a.
renholdelse af bygninger og udearealer, fejning, oprydning, glatførebekæmpelse og
affaldshåndtering
● Det daglige samarbejde med beboerne og især de fire kollegiers beboerrepræsentanter

Profil:
Der er bopælspligt i embedsboligen, og du bliver en selvfølgelig del af kollegielivet og kollegiernes
sociale arrangementer. Du skal derfor finde glæde i omgangen og samarbejdet med unge
studerende i aldersgruppen 20-30 år (cirka 160 beboere på tværs af de fire kollegier). Vi forventer, at
du:
● har en håndværksmæssig baggrund, gerne med er...